Meer efficiëntie danzij uw interface met het in-house-systeem | Transporeon.com

Interface voor vervoerders

Meer efficiëntie. Betere gegevenskwaliteit. 

Manuele gegevensinvoer ligt voortaan achter ons. Met een TRANSPOREON interface bespaar je tijd en verhoog je de kwaliteit, snel en ongecompliceerd! Veel vervoerders hebben hun inhouse systeem al gekoppeld aan TRANSPOREON via een interface. Automatiseer zelf ook de gegevensuitwisseling tussen TRANSPOREON en je eigen systeem met één van onze passende interfaces.  

Produktübersicht

Onze interfaces in een overzicht

 • Outbound interface
 • Verbeterde outbound interface
 • Inbound interface
 • Bi-directionele interface
 • Time slot management interface
 • PDF export
 • Interface voor upload van bijlagen
 • Interface voor toeslagen

Outbound interface

Transfer van transporten naar de vervoerder

Onze servergebaseerde export via FTP of web verstrekt gegevens over toegewezen transporten om door te sturen naar het inhouse systeem van de vervoerder.  TRANSPOREON genereert een exportbestand elke keer dat één van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt:

- De vervoerder heeft een transport geaccepteerd
- De verlader heeft een transport toegewezen
- De verlader heeft een transport aangepast
- De verlader heeft een transport geannuleerd

Verbeterde outbound interface

Transfer van transporten aan de vervoerders

Onze servergebaseerde export via FTP of webservice verstrekt transportgegevens van toegewezen transporten ter overdracht aan het inhouse systeem van de vervoerder. Een exportbestand wordt door TRANSPOREON gegenereerd zodra één van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt:

- De vervoerder heeft een transport geaccepteerd
- De verlader heeft een transport toegewezen
- De verlader heeft een transport gewijzigd
- De verlader heeft een transport geannuleerd

Inbound interface

Statusmeldingen van de vervoerder naar het TRANSPOREON platform

Met de inbound interface voor transport visibiliteit worden statusmeldingen verstuurd van het inhouse systeem van de vervoerder naar het TRANSPOREON platform van de verlader.

Bi-directionele interface

Voor transport toewijzing via best carrier en/of no-touch order

We bieden ook een bi-directionele interface aan voor transport toewijzing via best carrier en/of no-touch-order. Transporten worden geëxporteerd zodra deze toegevoegd werden aan het TRANSPOREON platform. Offertes kunnen afgegeven worden of transporten kunnen geaccepteerd worden in het systeem van de vervoerder. Bijhorende berichten kunnen verstuurd worden naar het TRANSPOREON platform via web service.

Time slot management interface

Verzending van Time slot management gegevens naar de vervoerder

Onze server-gebaseerde export via FTP maakt gegevens van Time slot management klaar om verstuurd te worden naar het inhouse systeem van de vervoerder. Een export document wordt gegenereerd door TRANSPOREON zodra één van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt:

- Een boeking werd gemaakt door de verlader of de vervoerder
- Een boeking werd gewijzingd door de verlader of de vervoerder
- Een boeking werd verwijderd door de verlader of de vervoerder.

PDF export

Export van de laadopdracht na transporttoewijzing in PDF formaat

Met de servergebaseerde PDF export via FTP worden laadopdrachten van toegewezen transporten verstuurd naar het inhouse systeem of het archiveringssysteem van de vervoerder. Een exportbestand wordt gegenereerd telkens één van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt:


- Een transport werd aangenomen door de vervoerder 
- Een transport werd toegewezen door de verlader
- Een transport werd gewijzigd door de verlader

Interface voor upload van bijlagen


Er wordt een bijlage doorgestuurd  zodra de vervoerder een bijlage upload.

Interface voor toeslagen

Er wordt een overdracht gegenereerd zodra een aanvraag voor toeslagen door de verlader werd goedgekeurd.

Belangrijk: Het is wel noodzakelijk om deze interface voor toeslagen te implementeren in combinatie met de outbound interface. Daardoor wordt verzekerd dat er wordt verwezen naar een transport dat beschikbaar is in het inhouse systeem.

De voordelen van onze interfaces

 • Aanzienlijke vermindering van manuele gegevensinvoer

 • Enorme verbetering van de gegevenskwaliteit

 • Slechts één interface nodig voor alle verladerklanten

 • Gegevens zijn direct beschikbaar in het inhouse systeem

 • Real-time statusmeldingen van hoge kwaliteit

 • Gebruik van bestaande systemen is mogelijk

 • Betere klantenservice voor verladers

 • Probleemloze import van transportgegevens uit transportopdrachten

 • Directe export van statusmeldingen

 • Versturen van offertes en bevestiging van transporten

 • Import van geboekte tijdvensters

Name

Met een interface van TRANSPOREON voor vervoerders krijg je efficiëntere processen en een betere gegevenskwaliteit

"Een betere organisatie leidt concreet tot minstens anderhalf uur tijdwinst per dag, dit mede dankzij de interface tussen TRANSPOREON en ons eigen systeem. Het binnenhalen van de opdrachten vergde eerder tweeëneenhalf tot drie uur, nu kost dit maximaal drie minuten. Ook de interesse onder vervoerders om met het platform te gaan werken neemt toe. Juist vanwege de tijdwinst die er te behalen is."

 Karel Verschure, Directeur, Nabek België BV

Please choose your language

close