Ochrona i bezpieczeństwo danych| TRANSPOREON.com

Polityka Prywatności

W niniejszej polityce prywatności pragniemy wyjaśnić, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe podczas korzystania z tej witryny i jej funkcji.

 

Wprowadzenie

Czym są dane osobowe?

Nowe ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) określa w definicjach podanych w artykule 4 ust. 1 rozporządzenia RODO, czym są dane osobowe:

„informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; [...]”.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest zawsze możliwe bez podawania danych osobowych. W przypadku, gdy dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres lub adresy e-mail) są gromadzone na naszej stronie internetowej, zawsze jest to działanie dobrowolne i zgodne z określonymi warunkami.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim odbywa się wyłącznie zgodnie z wymogami prawnymi. Przekażemy dane osobowe użytkowników podmiotom trzecim tylko wtedy, gdy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO okaże się to konieczne do celów umownych lub w oparciu o uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO będzie to konieczne dla celów ekonomicznych i efektywności działań naszych operacji biznesowych. Chcielibyśmy podkreślić, że transmisja danych przez Internet (na przykład w komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może być podatna na naruszenia zabezpieczeń. Oznacza to, że pełna ochrona Twoich danych przed dostępem podmiotów trzecich nie jest możliwa. Więcej informacji na temat środków bezpieczeństwa, które podjęliśmy znaleźć można w sekcji 9 niniejszej polityki prywatności. W Internecie używane są jednak adresy IP i pliki cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz warunki poniższej polityki prywatności.

 

1. Nazwa/imię i nazwisko oraz dane kontaktowe administratora i podmiotu przetwarzającego

Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych przez administratora:

TRANSPOREON GmbH
Magirus-Deutz-Straße 16
89077 Ulm
Niemcy

Ochrona danych podmiotu przetwarzającego administratora

Zapytania dotyczące ochrony danych można przesłać do administratora firmy TRANSPOREON za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dataprotection@transporeon.com lub wysłać zapytanie drogą pocztową na następujący adres:

TRANSPOREON GmbH
Inspektor Ochrony Danych
Magirus-Deutz-Straße 16
89077 Ulm
Niemcy

 

2. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz charakter i cel ich wykorzystania

a) Podczas przeglądania strony internetowej

Podczas przeglądania naszej strony internetowej www.transporeon.com/pl/ przeglądarka używana na danym urządzeniu automatycznie wysyła informacje na serwer naszej witryny. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika. Poniższe dane zostaną zebrane bez interwencji użytkownika i będą przechowywane do czasu automatycznego usunięcia:

    •    adres IP komputera wysyłającego żądanie,

    •    data i godzina uzyskania dostępu,

    •    nazwa i adres URL pobranego pliku,

    •    strona internetowa, z której następuje dostęp (adres URL strony odsyłającej),

    •    używana przeglądarka oraz, w razie potrzeby, system operacyjny komputera, a także nazwa dostawcy dostępu.

Podane dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:

    •    zapewnienie sprawnego połączenia ze stroną internetową,

    •    zapewnienie łatwości korzystania z naszej strony internetowej,

    •    ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu,

    •    dodatkowe cele administracyjne.

Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia RODO. Nasze uzasadnione prawnie zainteresowanie wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych. W żadnym wypadku zebrane dane nie służą do śledzenia Twoich danych osobowych.

Ponadto korzystamy z plików cookie i usług analitycznych związanych z odwiedzaniem naszej strony internetowej. Więcej szczegółów znaleźć można w sekcji 4 i 5 niniejszej polityki prywatności.

b) Rejestracja do naszego newslettera

Jeśli, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia RODO, wyrażono wyraźną zgodę za pośrednictwem odpowiedniego formularza www.transporeon.com/pl/formularze/newsletter/, użyjemy Twojego adresu e-mail, aby regularnie przesyłać Ci nasz newsletter. Newsletter dotyczy optymalizacji procesów w logistyce transportu dla członków podanych w sekcji 3 TRANSPOREON Group, w tym na przykład informacji branżowych, aktualizacji produktów, wyników przeprowadzonych analiz oraz analiz przypadków pochodzących od klientów referencyjnych.

I) Rejestracja DOI

Aby zarejestrować się do naszego newslettera, korzystamy z tzw. procedury double-opt-in (DOI). Oznacza to, że po Twojej rejestracji wyślemy wiadomość e-mail na podany adres, w którym poprosimy Cię o potwierdzenie subskrypcji newslettera za pomocą linku potwierdzającego. Jeśli nie potwierdzisz subskrypcji w ciągu 24 godzin, Twoje informacje zostaną zablokowane, a po 1 miesiącu zostaną automatycznie usunięte. Ponadto przechowujemy adresy IP, które były przez Ciebie używane oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest udowodnienie Twojej subskrypcji i wyjaśnienie ewentualnego niewłaściwego wykorzystania Twoich danych osobowych.

II)  Informacje obowiązkowe

Jedynym warunkiem koniecznym do wysłania newslettera jest Twój adres e-mail. Specyfikacja dodatkowych, osobno oznaczonych danych jest dobrowolna i zostanie wykorzystana do skontaktowania się z Tobą osobiście. Po potwierdzeniu zapiszemy Twój adres e-mail w celu przesyłania newslettera. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia RODO.

III) Cofnięcie zgody / anulowanie

Możesz w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przesyłanie newslettera oraz anulować jego subskrypcję. Możesz anulować subskrypcję, klikając na link podany w każdej wiadomości e-mail newslettera lub wysyłając wiadomość e-mail na adres unsubscribe@transporeon.com.

IV) Monitorowanie przez firmę Marketo EMEA Ltd. (patrz także punkt 4.„Pliki Munchkin cookies”)

Należy pamiętać, że oceniamy zachowanie użytkownika podczas wysyłania newslettera. Na potrzeby tej oceny wysyłane wiadomości e-mail obejmują tak zwane sygnały nawigacyjne lub piksele monitorujące, które reprezentują pliki obrazów jednopikselowych przechowywane na naszej stronie internetowej. W celu przeprowadzenia oceny łączymy profil użytkownika i sygnały nawigacyjne z Twoim adresem e-mail i indywidualnym identyfikatorem. Linki zamieszczone w newsletterze również zawierają te identyfikatory. Dzięki uzyskanym w ten sposób danym tworzymy profil użytkownika w celu dostosowania treści newslettera do indywidualnych zainteresowań. Dzięki temu rejestrujemy, kiedy czytasz nasze newslettery i w które linki kilkasz, a następnie na tej podstawie wyciągamy wnioski na temat Twoich zainteresowań. Łączymy te dane z działaniami podejmowanymi przez Ciebie na naszej stronie internetowej.

Możesz w każdej chwili sprzeciwić się temu monitorowaniu, klikając na linki do anulowania subskrypcji podane w każdej wiadomości e-mail newslettera lub kontaktując się z nami za w inny sposób. Informacje będą przechowywane tak długo, jak długo subskrybujesz newsletter. Po anulowaniu subskrypcji przechowujemy dane wyłącznie statystycznie i anonimowo.

c) Korzystanie z naszych usług informacyjnych

Jeśli, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia RODO, wyraźnie zaakceptowano warunki RODO za pośrednictwem naszego odpowiedniego formularza (patrz tabela), użyjemy Twojego adresu e-mail, aby regularnie informować Cię o pożądanych ofertach. Informacje te (patrz tabela) dotyczą obszaru optymalizacji procesów w logistyce transportu dla członków podanych w punkcie 3 TRANSPOREON Group i różnią się w następujący sposób:

Prezentacja na żywo   
W przypadku wniosku o prezentację na żywo, jeden z naszych opiekunów klienta (account manager) skontaktuje się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną, aby przedstawić nasze produkty i korzyści wynikające z ich stosowania.
www.transporeon.com/pl/prezentacja-na-zywo/

Webinarium 
Webinarium to seminarium internetowe, w ramach którego prezentowane są najnowsze trendy i osiągnięcia w dziedzinie logistyki transportu, a także nasze produkty i korzyści płynące z ich stosowania 
www.transporeon.com/pl/webinarium/

Arkusze informacyjne / broszury / raporty   
Arkusz informacyjny opisuje wyzwania w zakresie logistyki transportu i sposoby ich rozwiązywania za pomocą naszych produktów. Przedstawia również, w jaki sposób działają nasze produkty i korzyści wynikające z ich stosowania. 
go.transporeon.com*
Przygotowujemy dużą ilość danych/zestawień/analiz/raportów, do których dostęp znajduje się pod linkiem. Z tego względu nie ma możliwości dostarczyć jednego linku ze stałym dostępem do konkretnych materiałów.

 Studium przypadków    
Studium przypadków wyjaśnia podstawę wdrożenia naszych produktów u referencyjnego klienta. Opisujemy sytuację przed wdrożeniem naszych produktów i wyniki, które można osiągnąć poprzez ich wykorzystanie.
success.transporeon-group.com/pl

Wydarzenia i targi    
Regularnie zapraszamy gości na organizowane przez nas Wydarzenia, warsztaty i seminaria, a także na organizowane przez zewnętrzne podmioty targi i spotkania. Wydarzenia te stanowią źródło cennych informacji związanych z logistyką transportu.
go.transporeon.com*
*Organizujemy dużą ilość wydarzeń i spotkań, do których dostęp znajduje się pod linkiem. Z tego względu nie ma możliwości dostarczyć jednego linku ze stałym dostępem do konkretnego wydarzenia..

Transport Market Monitor (TMM)
Raport TMM dostarcza analizy dynamiki zmian rynku transportowego, szczególnie w zakresie dostępności przewoźników oraz ich cen. Dane pochodzą z platformy logistycznej TRANSPOREON. Na ich podstawie ustalane są miesięczne wskaźniki, które publikowane są i wysyłane co kwartał do wszystkich subskrybentów poprzez wiadomość email.
www.transporeon.com/en/resources/market-data/transportmarketmonitor/

Dalsze uwagi dotyczące newslettera (patrz sekcja 2b) mają zastosowanie odpowiednio do rejestracji, obowiązkowego wpisu, cofnięcia zgody i śledzenia.

d) Korzystanie z naszego formularza kontaktowego

W przypadku jakichkolwiek pytań oferujemy możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej. Konieczne jest podanie prawidłowego adresu e-mail, abyśmy wiedzieli, od kogo przyszło zapytanie i komu mamy na nie odpowiedzieć. Dodatkowe informacje mogą być podane dobrowolnie. Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami jest zgodne z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia RODO na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Dane osobowe zebrane przez nas w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po zakończeniu składania przez Ciebie wniosku.

e) Korzystanie z funkcji komentowania

Jeśli korzystasz z funkcji komentowania, Twoje adresy IP będą przechowywane przy należytym uwzględnieniu uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO i będą przechowywane przez 7 dni. Przechowujemy te dane w celu zapobiegania ich niewłaściwemu użyciu oraz dla naszego bezpieczeństwa, abyśmy mogli zapobiegać i, jeśli to konieczne, śledzić nielegalne treści, takie jak agresywne zachowania, treści propagandowe o charakterze ekstremistycznym lub religijnym czy nienawistne wiadomości. Służy to także do celów naszej własnej ochrony prawnej.

 

3. Ujawnianie danych

Dostarczamy przechowywane tutaj dane naszym oddziałom należącym do TRANSPOREON Group:

TICONTRACT GmbH
Heisinger Str. 12
87437 Kempten
Niemcy

MERCAREON GmbH
Pfarrer-Weiss-Weg 12
89077 Ulm
Niemcy

TRANSPOREON Sp. z o. o.
ul. Kamienskiego 47
30-644 Krakow
Polska

W przypadku uzasadnionego interesu firmy, możemy przekazać dane podmiotom stowarzyszonym spoza granic UE lub EOG:

Transporeon Group Americas Inc.
500 W Office Center Drive
19034 Philadelphia
USA

TRANSPOREON OOO
1. Kazachiy Pereulok 7
basement, room 3
119017 Moscow
Rosja

Transporeon Group Asia Pacific Pte. Ltd.
60 Paya Lebar Road
#07-50 Paya Lebar Square
409051 Singapur

Europejski podmiot stowarzyszony firmy TRANSPOREON Group oraz podmioty stowarzyszone spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego wdrożyły standardowe klauzule umowne Unii Europejskiej i dokonały ich transkrypcji, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony danych oraz spełnić wymogi prawne zgodnie z art. 44 i nast. rozporządzenia RODO.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 klauzuli 1 lit. f rozporządzenia RODO na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody w sekcji 2b) i 2c).

 

4. Pliki cookie

a) Pliki cookie sesji

Korzystamy z plików cookie sesji na naszej stronie internetowej. Są to małe pliki, które przeglądarka automatycznie tworzy i które są przechowywane na urządzeniu (laptopie, tablecie, smartfonie itp.) podczas odwiedzania naszej witryny. Pliki cookie nie wyrządzają żadnych szkód w urządzeniu, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. Plik cookie przechowują informacje związane z określonym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że natychmiast rozpoznajemy Twoją tożsamość. Stosowanie plików cookie ułatwia użytkownikom korzystanie z naszej oferty online. Przykładowo używamy plików cookie sesji do tego, aby rozpoznać, czy dany użytkownik odwiedził już poszczególne strony naszej witryny. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej witryny. Ponadto, w celu poprawy użyteczności, stosujemy również tymczasowe pliki cookie przechowywane w urządzeniu przez określony czas. Jeśli dany użytkownik ponownie odwiedza naszą stronę internetową w celu skorzystania z naszych usług, automatycznie rozpoznajemy, że już nas odwiedził oraz jakie dane wejściowe i ustawienia wprowadził, aby uniknąć konieczności ich ponownego wprowadzania. Ponadto stosujemy pliki cookie w celu statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i jej oceny pod kątem optymalizacji naszej oferty internetowej (patrz sekcja 5). Te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznawanie, kiedy dany użytkownik ponownie odwiedza naszą stronę internetową. Pliki te są automatycznie usuwane po określonym czasie. Dane przetwarzane przez pliki cookie są wymagane do określonych celów. Są stosowane do ochrony naszych uzasadnionych interesów, a także podmiotów trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia RODO. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Można jednak tak skonfigurować przeglądarkę, aby na komputerze nie były przechowywane żadne pliki cookie lub aby komunikat był wyświetlany zawsze przed utworzeniem nowego pliku cookie. Całkowite wyłączenie obsługi plików cookie może jednak oznaczać, że nie będziesz w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

b) Plik cookie Munchkin

Ten plik cookie firmy Marketo EMEA Ltd. (www.marketo.com/company) (Cairn House - South County Business Park, Leopardstown Road, Dublin 18, Irlandia; zwana dalej „Marketo”) pozwala nam dostarczać reklamę ukierunkowaną na podstawie osobistych działań użytkownika na naszej stronie internetowej. Używamy plików cookie Munchkin tylko dla plików cookie związanych z reklamą ukierunkowaną, jeśli wyrażono na to zgodę, np. poprzez zarejestrowanie się do naszego newslettera lub innych ofert informacyjnych (patrz sekcja 2 b, c). Plik cookie jest automatycznie zapisywany w przeglądarce, kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę, ale nie może rozpoznać użytkownika bez jego uprzedniej zgody. Ten plik cookie wygasa po 24 miesiącach od daty przechowywania.

Jeśli użytkownik nie chce, aby pliki cookie były przechowywane na komputerze, zostanie poproszony o wyłączenie odpowiedniej opcji w ustawieniach systemu przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć z poziomu ustawień systemowych przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych niniejszej strony internetowej. Można zdecydować się na włączenie obsługi plików cookie, które są używane do celów pomiarowych i reklamowych, na stronie dezaktywacji Network Advertising Initiative (optout.networkadvertising.org), a także na stronie amerykańskiej (www.aboutads.info/choices) lub europejskiej (www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

 

5. Narzędzia do analizy („śledzenie”)

Stosowane przez nas środki monitorowania wymienione poniżej są zgodne z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia RODO. Dzięki zastosowanym środkom monitorowania chcemy zapewnić naszej witrynie projektowanie w oparciu o potrzeby oraz ciągłą optymalizację. Ponadto stosujemy środki monitorowania w celu statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i jej oceny pod kątem optymalizacji naszej oferty. Interesy te należy uznać za uzasadnione w rozumieniu wspomnianego przepisu. Odpowiednie cele przetwarzania danych i kategorie danych znaleźć można w odpowiednich narzędziach monitorujących.

a) Google Analytics

W celu projektowania naszej witryny w oparciu o potrzeby i jej ciągłej optymalizacji używamy Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. (www.google.com/intl/en/about/our-company/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone, zwana dalej „Google”). W tym kontekście tworzone są opatrzone pseudonimem profile użytkowania i stosowane są pliki cookie (patrz sekcja 4). Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z niniejszej strony internetowej, takie jak:

        rodzaj/wersja przeglądarki,

        używany system operacyjny,

        adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzonej strony),

        nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP) czy,

       czas zapytania przesłanego do serwera,

są przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje są wykorzystywane do oceny korzystania ze strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz do świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i wykorzystaniem Internetu do celów badań rynkowych i dostosowywania niniejszej witryny. Informacje te mogą również zostać przekazane podmiotom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeśli podmioty trzecie przetwarzają te dane w ramach zamówienia. W żadnym wypadku Twój adres IP nie zostanie połączony z innymi danymi dostarczonymi przez firmę Google. Adresy IP są anonimowe, więc nie ma możliwości ich przypisania (maskowanie adresów IP). Możesz zapobiec instalacji plików cookie, ustawiając odpowiednio oprogramowanie przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje niniejszej strony internetowej mogą być w pełni dostępne. Możesz również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) i przetwarzaniu tych danych przez firmę Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki (tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Alternatywę dla dodatku do przeglądarki w celu zapobiegania gromadzeniu danych przez Google Analytics, zwłaszcza w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, stanowi kliknięcie na ten link: Wyłącz Google Analytics. Zostanie ustawiony plik cookie typu „opt-out”, który uniemożliwi zbieranie danych w przyszłości podczas odwiedzania niniejszej witryny. Ten rodzaj pliku cookie jest ważny tylko w danej przeglądarce i tylko dla naszej witryny internetowej. Przechowywany jest na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie w danej przeglądarce, musisz ponownie ustawić plik cookie typu „opt out”. Więcej informacji na temat prywatności danych w nawiązaniu do Google Analytics znaleźć można w systemie pomocy Google Analytics (support.google.com/analytics/answer/6004245).

 

b) Śledzenie konwersji Google AdWords

Ponadto wykorzystujemy śledzenie konwersji Google do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i jej oceny pod kątem optymalizacji. W ten sposób Google AdWords ustawi plik cookie (patrz sekcja 4) na komputerze użytkownika, jeśli wszedł on na naszą witrynę dzięki reklamie Google. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony witryny klienta AdWords, a plik cookie nie wygasł, Google i klient mogą uznać, że kliknął reklamę i został przekierowany do tej witryny.

Każdy klient AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów usługi AdWords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów usług AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci usług AdWords otrzymują całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę ze znacznikiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w procesie śledzenia, możesz także odrzucić wymagane ustawienie pliku cookie, na przykład za pomocą ustawienia przeglądarki, które wyłącza automatyczne ustawianie plików cookie. Możesz również wyłączyć obsługę plików cookie odpowiedzialnych za śledzenie konwersji, ustawiając przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny „www.googleadservices.com”. Politykę prywatności firmy Google dotyczącą śledzenia konwersji znaleźć można tutaj: services.google.com/sitestats/en.html.

c) Treści i oferty usług Map Google, czcionek Google Fonts oraz innych podmiotów trzecich

W naszym przypadku treści lub oferty usług podmiotów trzecich stanowią mapy Google lub czcionki, które umieszczamy na naszych stronach (treści podmiotów trzecich). Wiąże się to zawsze z tym, że dostawcy zewnętrzni znają Twój adres IP, ponieważ bez niego nie mogliby przesłać swoich treści do Twojej przeglądarki. Adres IP jest zatem wymagany do wyświetlania tych treści. Staramy się wykorzystywać wyłącznie treści dostawców, którzy używają adresu IP wyłącznie w celu dostarczenia treści. Podmioty trzecie mogą używać tak zwanych tagów pikselowych (niewidocznych grafik, określanych również jako „sygnały nawigacyjne”) do celów statystycznych lub marketingowych. „Tagi pikselowe” mogą służyć do oceny informacji, takich jak ruch odwiedzających na stronach niniejszej witryny. Informacje pseudoanonimowe mogą być przechowywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i mogą obejmować między innymi informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, strony internetowe, z których nastąpiło przekierowanie, czas wizyty i inne dane związane z korzystaniem z naszej oferty online.

Dostawcy zewnętrzni, a także linki do ich oświadczeń o ochronie prywatności, które dostarczają dalszych informacji na temat przetwarzania danych, są wymienione poniżej. Można znaleźć tam opcje usuwania danych (znane jako opt-out).

Zasadniczo w celu zachowania przejrzystości i wyboru działań związanych z Google, ustawienia dot. „transparentności i wyborów” można znaleźć tutaj: www.google.com/policies/privacy/.

Czcionki Google Fonts: treść stanowią zewnętrzne czcionki firmy Google Inc., które są zamieszczone na witrynie: fonts.google.com (czcionki „Google Fonts”). Integracja czcionek Google Fonts odbywa się za pośrednictwem żądania serwera z Google (zwykle w Stanach Zjednoczonych). Twoja przeglądarka pyta serwery Google, czy wprowadzone zostały zmiany w czcionkach lub pliku CSS. Polityka prywatności: policies.google.com/privacy, opcja opt-out: www.google.com/settings/ads/.

Mapy Google: mapy od „Map Google” od dostawcy zewnętrznego Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Polityka prywatności: policies.google.com/privacy, opcja opt-out: www.google.com/settings/ads/.

 

6. Wtyczki mediów społecznościowych

Wykorzystujemy na naszej stronie internetowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia RODO, wtyczki społecznościowe serwisów społecznościowych Facebook, Twitter, XING i LinkedIn w celu upublicznienia TRANSPOREON Group. Podstawowy cel komercyjny należy uznać za uzasadniony interes w świetle treści rozporządzenia RODO. Odpowiedzialność za operacje zgodne z ochroną danych musi być zagwarantowana przez odpowiednich dostawców. Integracja tych wtyczek jest przeprowadzana przez nas za pomocą tzw. metody dwukrotnego kliknięcia, aby chronić odwiedzających naszą stronę w najlepszy możliwy sposób.

a) Facebook

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki mediów społecznościowych serwisu Facebook (Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone, zwanego dalej „Facebook”) do personalizacji jego użytkowania. W tym celu używamy przycisku „Lubię to!” lub „Udostępnij”. Są one zapewniane przez serwis Facebook. Jeśli odwiedzasz stronę naszej witryny, która zawiera ten rodzaj wtyczki, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami serwisu Facebook. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez serwis Facebook bezpośrednio do przeglądarki i dołączana przez tego dostawcę na stronę. Dzięki integracji wtyczek Facebook otrzymuje informację, że przeglądarka uzyskała dostęp do odpowiedniej strony naszej witryny, nawet jeśli nie posiadasz konta w serwisie Facebook lub nie jesteś zalogowany na portalu Facebook. Informacje te (w tym adres IP) są przesyłane z przeglądarki bezpośrednio do serwera serwisu Facebook w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Jeśli użytkownik jest zalogowany na portalu Facebook, Facebook może przypisać odwiedziny na naszej stronie bezpośrednio do jego konta w serwisie Facebook. Jeśli korzystasz z wtyczek, na przykład naciskając przycisk „Lubię to!” lub „Udostępnij”, odpowiednie informacje są również przesyłane bezpośrednio na serwer portalu Facebook i tam przechowywane. Informacje będą także opublikowane w serwisie Facebook i wyświetlane dla Twoich znajomych na portalu Facebook. Facebook może wykorzystywać te informacje do celów reklamowych, badań rynkowych i dostosowanych do określonych potrzeb stron w serwisie Facebook. W tym celu Facebook wykorzystuje profile użytkowania, zainteresowań i relacji, np. w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej w związku z reklamami wyświetlanymi w serwisie Facebook, w celu informowania innych użytkowników portalu Facebook o swoich działaniach na naszej stronie internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Facebooka. Jeśli nie chcesz, aby Facebook przypisywał dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej do Twojego konta w serwisie Facebook, przed odwiedzeniem naszej strony musisz wylogować się z portalu Facebook. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez serwis Facebook, a także związane z nimi prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności, znaleźć można w polityce prywatności (www.facebook.com/about/privacy/) portalu Facebook.

b) Twitter

Nasza strona internetowa zawiera wtyczki serwisu krótkich wiadomości tekstowych Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone; zwanego dalej jako „Twitter”). Wtyczki serwisu Twitter (przycisk Tweetnij) można rozpoznać po logo portalu Twitter na naszej stronie internetowej. Przegląd przycisków tweet znaleźć można tutaj: publish.twitter.com. Gdy odwiedzasz stronę naszej witryny, która zawiera ten rodzaj wtyczki, tworzone jest bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem portalu Twitter. Twitter otrzymuje informację, że odwiedzono naszą stronę internetową dzięki Twojemu adresowi IP. Jeśli klikniesz z poziomu serwisu Twitter na przycisk „Tweetnij” po zalogowaniu się na swoje konto w portalu Twitter, możesz połączyć zawartość naszych stron z Twoim profilem w serwisie Twitter. Dzięki temu Twitter może powiązać Twoją wizytę na naszej witrynie z Twoim kontem użytkownika. Należy pamiętać, że jako dostawca stron internetowych nie jesteśmy świadomi zawartości przesyłanych danych i ich wykorzystania przez serwis Twitter. Jeśli nie chcesz, aby Twitter był w stanie powiązać Twoją wizytę na naszej witrynie, przed odwiedzeniem naszej strony wyloguj się ze swojego konta w serwisie Twitter. Więcej informacji znaleźć można w polityce prywatności serwisu Twitter (twitter.com/privacy).

c) XING

Nasza strona internetowa korzysta również z wtyczek serwisu społecznościowego XING (XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy; zwanego dalej jako „XING”). Kiedy odwiedzasz naszą stronę, Twoja przeglądarka na krótko nawiązuje połączenie z serwerami XING, dzięki którym dostępna będzie funkcja „przycisku udostępniania XING” (w szczególności obliczanie/wyświetlanie wartości licznika). Serwis XING nie przechowuje danych osobowych o Tobie w wyniku odwiedzania przez Ciebie niniejszej strony. Portal XING nie przechowuje żadnych adresów IP. Nie jest dokonywana również ocena zachowania użytkownika za pomocą plików cookie w połączeniu z „przyciskiem udostępniania XING”. Najnowsze informacje o ochronie danych związanej z „przyciskiem udostępniania XING” i dodatkowe informacje znaleźć można na stronie www.xing.com/app/share serwisu XING.

d) LinkedIn

Na naszej stronie znajdziesz wtyczki sieci społecznościowej LinkedIn / LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone; zwanej dalej jako „LinkedIn”). Wtyczki, szczególnie przycisk Udostępnij serwisu LinkedIn można rozpoznać po charakterystycznym logo.

Należy pamiętać, że podczas odwiedzania naszej strony internetowej wtyczka ustanawia połączenie między przeglądarką a serwerem LinkedIn. Serwis LinkedIn jest informowany, że nasza strona internetowa została odwiedzona z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk „Poleć” serwisu LinkedIn, będąc zalogowanym(ą) na swoim koncie LinkedIn, masz możliwość połączenia treści z naszej witryny ze swoją stroną profilu LinkedIn. Dzięki temu LinkedIn może powiązać Twoją wizytę na naszej stronie internetowej z Twoim kontem użytkownika. Nie jesteśmy świadomi treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez serwis LinkedIn. Więcej informacji na temat gromadzonych danych i opcji prawnych, a także opcji ustawień, znaleźć można w serwisie LinkedIn. Można je znaleźć w polityce prywatności (www.linkedin.com/legal/privacy-policy) serwisu LinkedIn.

 

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Poniżej zamieszczono informacje na temat Twoich praw związanych z Twoimi danymi osobowymi:

        Zgodnie z art. 15 rozporządzenia RODO, możesz poprosić o informacje na temat przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych. W szczególności możesz uzyskać informacje dotyczące: celów przetwarzania; kategorii odnośnych danych osobowych; kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione; planowanego okresu przechowywania; prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wzniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; prawa do złożenia skargi; źródła danych, jeśli nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą; zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotnych informacji o szczegółach.

        Zgodnie z art. 16 rozporządzenia RODO możesz zażądać niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych przechowywanych u nas.

        Zgodnie z art. 17 rozporządzenia RODO, możesz również zażądać usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas, chyba że przetwarzanie to ma na celu: korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; wywiązywanie się z prawnego obowiązku; z uwagi na względy interesu publicznego lub ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.

        Zgodnie z art. 18 rozporządzenia RODO masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, o ile kwestionujesz ich dokładność; gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu takich danych oraz gdy nie wymagamy już tych danych, jednak potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub jeśli wyrażono sprzeciw wobec przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 rozporządzenia RODO (patrz sekcja 8).

        Zgodnie z art. 20 RODO masz prawo otrzymywać dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesyłać te dane innemu administratorowi.

        Zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia RODO masz prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną nam zgodę. W takim przypadku nie możemy kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody w przyszłości.

       Zgodnie z art. 77 rozporządzenia RODO masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zazwyczaj masz prawo do kontaktu z organem nadzorczym odpowiednim dla Twojego zwykłego miejsca pobytu, pracy lub naszej zarejestrowanej siedziby.

 

8. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia RODO, masz prawo do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 21 rozporządzenia RODO pod warunkiem, że istnieją ku temu powody wynikające z konkretnej sytuacji lub sprzeciw dotyczy reklamy bezpośredniej. W tym drugim przypadku masz ogólne prawo do wzniesienia sprzeciwu, które jest przez nas wprowadzone bez konieczności podawania konkretnego powodu. Jeśli chcesz skorzystać z prawa do cofnięcia zgody lub sprzeciwu, wyślij wiadomość e-mail na adres dataprotection@transporeon.com.

 

9. Aktualność i zmiany w niniejszej polityce prywatności

 

Niniejsza polityka prywatności jest aktualnie obowiązująca i datowana na Maj 2018 r. Została sporządzona w oparciu o treść rozporządzenia RODO. W związku z ciągłym rozwojem naszej strony internetowej i innych ofert informacyjnych oraz ze względu na zmienione wymogi prawne lub oficjalne, może zaistnieć konieczność zmiany niniejszej polityki prywatności. Aktualną politykę prywatności można przeglądać i drukować w dowolnym momencie na stronie internetowej www.transporeon.com/pl/mapa-strony/ochrona-danych/ .

Please choose your language

close