Interfejsy dla przewozników | TRANSPOREON.com

Interfejsy dla przewoźników

Większa skuteczność i wyższa jakość danych.

Ręczne opracowywanie danych to przeszłość – dzięki interfejsowi TRANSPOREON oszczędzasz czas i zyskujesz nową jakość – w prosty i szybki sposób! Wielu przewoźników skutecznie połączyło już swoje systemy wewnętrzne z interfejsem TRANSPOREON. Ty również możesz zautomatyzować przepływ danych między platformą TRANSPOREON a swoim systemem spedycyjnym za pomocą dopasowanego do swoich potrzeb interfejsu.

Więcej informacji

Produktübersicht

Korzyści ze stosowania naszych interfejsów

 • znaczące ograniczenie kosztów ręcznej rejestracji danych
 • wyraźna poprawa jakości danych
 • wykorzystanie tylko jednego interfejsu dla wszystkich załadowców
 • bezpośredni dostęp do wszystkich danych w systemie wewnętrznym firmy
 • możliwość korzystania z istniejących systemów
 • wyższa jakość obsługi klientów
 • bezproblemowy transfer danych zleceń transportowych
 • bezpośredni eksport wiadomości o statusie
 • składanie ofert i potwierdzanie transportów
 • importowanie zarezerwowanych okien czasowych
Name

Większa skuteczność i wyższa jakość danych – dzięki interfejsowi TRANSPOREON dla przewoźników

"Dzięki TRANSPOREON udało nam się znacząco zoptymalizować nasze procesy. Nasi spedytorzy mogą teraz wykorzystywać swój czas w dużo bardziej efektywny sposób, a zastosowanie zintegrowanych rozwiązań dało nam przewagę czasową w planowaniu transportów."

 René Reinert, prezes Reinert Logistic Poznaj case study Reinert Logistic

Przegląd interfejsów

 • Interfejs wychodzący
 • Interfejs przychodzący
 • Interfejs dwukierunkowy do zlecania transportu za pośrednictwem best carrier i/lub no-touch order
 • Interfejs Zarządzania Oknami Czasowymi
 • Eksport do PDF

Interfejs wychodzący

Przekazywanie zleceń transportowych przewoźnikom

Po wyeksportowaniu danych transportowych na serwer za pośrednictwem protokołu FTP lub usługi internetowej dane przydzielonych zleceń transportowych są dostępne do zastosowania w wewnętrznym systemie przewoźnika. Plik eksportowy generowany jest przez TRANSPOREON za każdym razem, gdy ma miejsce jedno z następujących zdarzeń:
- transport został zaakceptowany przez przewoźnika,
- transport został przydzielony przez załadowcę,
- transport został zaktualizowany przez załadowcę,
- transport został anulowany przez załadowcę.

Interfejs przychodzący

Śledzenie przesyłki za pomocą platformy TRANSPOREON

Używając usług przychodzących do śledzenia przesyłek wiadomość ze statusem będzie przenoszona bezpośrednio z wewnętrznego systemu przewoźnika na platformę TRANSPOREON i dalej do załadowcy. Wspieramy zarówno wiadomości ze statusami na poziomie transportu, jak i na poziomie dostawy.

Interfejs dwukierunkowy do zlecania transportu za pośrednictwem best carrier i/lub no-touch order

Oferujemy również dwukierunkowy interfejs do zleceń transportowych przedzielonych za pośrednictwem modułów: best carrier i/lub no-touch order. Zlecenia transportowe są eksportowane, gdy tylko zostaną umieszczone na platformie TRANSPOREON. W systemie przewoźnika można złożyć ofertę transportową lub zaakceptować, względnie odrzucić, zlecenie transportowe. Odpowiednia wiadomość może zostać przesłana na platformę TRANSPOREON za pośrednictwem usługi internetowej.

Interfejs Zarządzania Oknami Czasowymi

Przekazywanie przewoźnikom danych Zarządzania Oknami Czasowymi

Po wyeksportowaniu na serwer za pośrednictwem protokołu FTP lub usługi internetowej dane rezerwacji okien czasowych z modułu Zarządzanie Oknami Czasowymi są udostępniane na potrzeby transferu do wewnętrznego systemu przewoźnika. Plik eksportowy generowany jest przez TRANSPOREON za każdym razem, gdy wystąpi jedno z następujących zdarzeń:
- rezerwacja została utworzona przez załadowcę lub przewoźnika,
- rezerwacja została zmodyfikowana przez załadowcę lub przewoźnika,
- rezerwacja została usunięta przez załadowcę lub przewoźnika.

Eksport do PDF

Eksport zlecenia transportowego do formatu PDF po przydzieleniu transportu

Po wyeksportowaniu na serwer za pośrednictwem protokołu FTP danych zleceń transportowych w formacie PDF są one udostępniane na potrzeby transferu do wewnętrznego systemu przewoźnika lub jego archiwum. Plik eksportowy generowany jest przez TRANSPOREON za każdym razem, gdy wystąpi jedno z następujących zdarzeń:
- transport został zaakceptowany przez przewoźnika,
- transport został przydzielony przez załadowcę,
- transport został zaktualizowany przez załadowcę. 

Please choose your language

close